ความรู้

ทั่วไป

เวชศาสตร์นิวเคลียร์คืออะไร (จุฬาลงกรณ์)
10 คำถามเกี่ยวกับ การตรวจและรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสี (จุฬาลงกรณ์)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด สารกัมมันตรังสี กับต่อมไทรอยด์ (จุฬาลงกรณ์)

กระดูก

การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (จุฬาลงกรณ์)