ความรู้

บทความ | แนวทางปฏิบัติ | หนังสือ | Infographic | วีดิทัศน์

บทความ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์คืออะไร (จุฬาลงกรณ์)
10 คำถามเกี่ยวกับ การตรวจและรักษาโรคด้วยสารกัมมันตรังสี (จุฬาลงกรณ์) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด สารกัมมันตรังสี กับต่อมไทรอยด์ (จุฬาลงกรณ์)
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (จุฬาลงกรณ์)


แนวทางปฏิบัติ

Thai National Guideline for Nuclear Medicine Investigations in Epilepsy

หนังสือ

bkrama101s bkchula101s

bkchula301s bkchula201s

bkrama201s


Infographic

เกี่ยวกับรังสี

RadonGas
ทำความรู้จักก๊าซเรดอนและผลต่อสุขภาพ (จุฬาลงกรณ์)

ไทรอยด์

SignalThyroid
สัญญาณเตือนไทรอยด์ผิดปกติ (จุฬาลงกรณ์)

SignalHyperS
สัญญาณเตือนภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (จุฬาลงกรณ์)

HyperTreatmentS
การรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารรังสีไอโอดีน (จุฬาลงกรณ์)

AfterHyperTreatS
วิธีปฏิบัติตัวหลังรับประทานสารรังสีไอโอดีนเพื่อรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (จุฬาลงกรณ์)

ThaiSNM_COVID19s
วัคซีน COVID-19 กับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี (กลืนแร่) (สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย)

กระดูก

OsteoporosisDanger
ภาวะกระดูกพรุนภัยเงียบใกล้ตัว (จุฬาลงกรณ์)

OsteoporosisKnow
รู้ได้อย่างไร? ใครเสี่ยงกระดูกหัก จากโรคกระดูกพรุน (จุฬาลงกรณ์)

DecreaseHeightS
จริงหรือไม่ อายุมากขึ้นความสูงจะลดลง (จุฬาลงกรณ์)

OsteoporosisS
กระดูกพรุนหรือไม่?… (จุฬาลงกรณ์)


วีดิทัศน์โครงการความรู้สู่สังคม I การตรวจสแกนกระดูกด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ฺBone scan) (สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย)เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีนเกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การรักษาภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษด้วยสารรังสีไอโอดีนมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131CHANGE TALK EP20 ครบเครื่องเรื่องเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางรังสีการตรวจวัดมวลกระดูกในโรคกระดูกพรุนตอบปัญหาคาใจ มะเร็งต่อมไทรอยด์การตรวจเพ็ทซีทีในโรคมะเร็งการรักษาโรคไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี 131รายการสถานีศิริราช ตอนที่ 39 รังสีในชีวิตประจำวันรายการสถานีศิริราช ตอนที่ 30 การรักษามะเร็งตับด้วยสารเภสัชรังสีรายการสถานีศิริราช ตอนที่ 26 การรักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสีรายการสถานีศิริราช ตอนที่ 20 การตรวจโรคสมองเสื่อมด้วยภาพถ่ายรังสี ( Pet Scan )รายการสถานีศิริราช ตอนที่ 17 การตรวจโรคมะเร็งด้วยเครื่อง PET/CT scanรายการสถานีศิริราช ตอน การรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษมะเร็งต่อมไทรอยด์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดDoctor Tips ตอน ทำไมต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานรังสีมะเร็งไทรอยด์ กับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี [หาหมอ by Mahidol Channel]เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] สุขกาย สุขใจได้ แม้เป็นมะเร็งไทรอยด์ ตอนที่ 1เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] สุขกาย สุขใจได้ แม้เป็นมะเร็งไทรอยด์ ตอนที่ 2เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] สุขกาย สุขใจได้ แม้เป็นมะเร็งไทรอยด์ ตอนที่ 3RAMA Get Ready – EP.14 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ช่วงที่ 1 | by RAMA ChannelRAMA Get Ready – EP.14 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ช่วงที่ 2 | by RAMA Channelพบหมอรามาฯ – ดื่มสุราคลายหนาว อันตรายถึงชีวิต, กลืนแร่รักษา 4/12/62 l RAMA CHANNELกบนอกกะลา : นิวเคลียร์ อานุภาพไร้ตัวตน ช่วงที่ 2/4 (27 พ.ย.58)