สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

โดยมีวัตถุประสงค์คือ :

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
  • สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ร่วม มือกับแพทยสมาคม สมาคมแพทย์ระบบอื่นๆ และองค์การทางการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ด่วน!! การเลือกตั้งกรรมการสมาคมรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย

SPM_band

National training course in Nuclear Neurology: SPM course

7-11 May 2018, Bangkok, THAILAND

RCRT2018

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

19-21 มีนาคม 2561, ณ. ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี, Bangkok, Thailand

IAEAmeeting

RAS6082 Supporting the applications of emerging targeted therapeutic radiopharmaceuticals for radionuclide therapy

28 May – 1 Jun 2018, Bangkok, Thailand

ผู้สนใจกรุณาแจ้งตอบทางอีเมล thaisnmpr@gmail.com (โดยขอ ชื่อ สกุล รพ/สถาบัน ที่อยู่ เบอร์โทร และ อาจบอกเหตุผลมาว่าทำไมสมาคมถึงควรเลือกท่านมาด้วยก็ได้ค่ะ) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

Download รายละเอียด

Neuro2018-04_Poster

Special Lecture on Nuclear Medicine Brain Scan

April 3, 2018
4th Floor, MDCU Library, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand