สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

โดยมีวัตถุประสงค์คือ :

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
  • สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ร่วม มือกับแพทยสมาคม สมาคมแพทย์ระบบอื่นๆ และองค์การทางการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
label_new_red

RAS6074 Regional Training Course on the Role of Molecular Imaging and Therapeutic Nuclear Medicine Techniques in the Management and Treatment of Relevant Non-Communicable Diseases in Adult and Paediatric Patients

29 August – 9 September 2016, Seoul, Republic of Korea