สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

โดยมีวัตถุประสงค์คือ :

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
  • สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ร่วม มือกับแพทยสมาคม สมาคมแพทย์ระบบอื่นๆ และองค์การทางการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Nuclear Medicine Society of Thailand 2017 Mid-Year Scientific Meeting

14-15 December 2017, Long Beach Garden Hotel and Spa, Pattaya, Thailand
Letter and Application form
Hotel Reservation
Program
Additional Information

IAEAmeeting

Interregional Training: Targeted Radionuclide Therapies

5–9 February 2018, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

ผู้สนใจกรุณาแจ้งตอบทางอีเมล Wichana.cha@mahidol.edu หรือ thaisnmpr@gmail.com (โดยขอ ชื่อ สกุล รพ/สถาบัน ที่อยู่ เบอร์โทร และ อาจบอกเหตุผลมาว่าทำไมถึงสนใจค่ะ) ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560