สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ :

วิดีทัศน์สัมภาษณ์นายกสมาคมฯ

© 2024 Nuclear Medicine Society of Thailand. All Rights Reserved.